Teknoloji çağının ve Endüstri 4.0 döneminin baş fetvacısı Hayrettin Karaman, büyük bölümüne katıldığım yazısında şöyle yazmış; “İslam tarihi boyunca bütün ulemaya bugün de İslâmî ilimler alanında çalışan Müslümanların kahir ekseriyetine göre İslam ile laiklik bağdaşmaz” Doğrudur ve bağdaşır diyenler yanılıyorlar Gerçek şudur; Özelde islam, genelde semavi dinlerin hiçbiri, laiklik ile bağdaşmaz. Ama laiklik, islam ve diğer bütün dinlerle bağdaşır. Dinler laik seküler bir yaşama izin vermez. Çünkü o hayatın her alanını zaten düzenlenmiştir ve başka bir düzenleyiciye dini bir sistem içerisinde yer yoktur. Ayrıca dinin doğruları, doğası gereği tartışmaya açık değildir. Kaynağı vahiy olan kuralların yaygınlaştırılması, anlatılması ve uyulmasının sağlanması, ödülü cennet olan kutsal birRead More →