Kanaat Önderleri

Nedense ülkenin sadece doğusunda ve güneydoğusunda rastlanır AKPartinin pek sevdiği kanaat önderlerine. Bilecik’te, Aydın’da Balıkesir’de Niğde’de Isparta’da Burdur’da filan kanaat önderleri bulamazsınız. Deniz de bozar bunları. Bu yüzden denize kıyısı olan şehirlerde pek tutunamazlar. Herhalde deniz insanın ufku açıktır, bunlar yemez ama ufku dağlarla sınırlı doğu insanı yalar yutar her dediğimizi diye düşünüyorlardır.
Kanaat önderleri kavramı ne kadar cafcaflı görünürse görünsün gerçekte biraz iç acıtıcı ve birazdan biraz daha fazla küçültücü bir duruma işaret eder. Mealen “doğu ve güneydoğunun insanı beyin melekeleri yeterince gelişmediği için IQ sorununu ancak kanaat önderleri sayesinde aşar” denmektedir. Kanaat önderleri bu sürüye yol göstermezlerse, bunlar hangi merada otlayacaklarını bilmez, yabana giderler. Dolayısıyla bu sürülere sirayet etmek isterseniz -ki isterler- kanaat önderleri elverişli vasıtalardandır. Zaten bir iftar yemeğine, bir pohpohlanmaya fittirler şeklindeki düşüncenin muhattabı ve varlık sebebidirler.
İşin en berbat bölümü bu düşünme biçiminin kısmen doğru olmasıdır. Ne yazık ki hala adına kanaat önderi denen bir yığın ne idüğü belirsiz adam, insanlara ne yapmaları yada yapmamaları gerektiğini söyleyebilmektedirler. Davet edildikleri her sofra onlara daha yüksek sesle konuşma hakkı vermektedir. Kanaat önderi denilen bu şahıslarla iktidar arasında tamamen simbiyotik bir ilişki kurulmuştur. Biri davet edildikçe kıymetlenir, diğeri kıymetlendirdiğinin etinden sütünden faydalanır. Bu hikaye böyle devam ettikçe kanaat önderi olarak etiketlenen adamlar önemli figürlermiş gibi algılanırlar.
Hükümetin kriterlerine göre kanaat önderi sınıfına dahil ve kabul edilenlerin ortak noktaları şöyle sıralanabilir. Genelde yaşlı, muhakkak sakallıdırlar. Bu adamların eğitim seviyelerinin asla ve kat’a önemi yoktur. Hata ne kadar az okul görmüşse o kadar makbuldür. Akparti için üç dil bilen gen mühendisi genç bir torun, okuma yazmayı askerde öğrenmiş kanaat önderi dedesinin yanında kıymetsizdir. Dolayısıyla hayata, insana, topluma, dünyaya ilişkin yargıları okul, kitap, gazete kaynaklı değil, televizyon, sokak, cami bahçesi, köy veya mahalle kahvesi kaynaklıdır. İmam ya da muhtar olmak veya emeklisi olmak kanaat önderi sınıfına terfi için yeterlidir. Kaldı ki sarayda bilmen kaçıncısı düzenlenen muhtarlar toplantısı da bu yaklaşımın sonucudur. İhtimal odur ki bir sonraki dönemde imamlar için de aynı proğramın uygulanması gündeme gelecektir.
Bunların dışında Sunilerin şeyhleri, Alevilerin seyyitleri, pirleri gibi bir gurup insan kanaat önderi olarak doğarlar ve bu önderlik ilelebet babadan oğula geçerek devam eder. Bu gurubu oluşturanlara postmodern zamanlara ulaşabilen ve meşruiyetini dini inanışlardan alan bir nevi kraliyet aileleri denebilir. Benzer şekilde dedeleri ağa ya da bey olanlar da kanaat önderi sınıfına kabul edilirler. Bir de zengin doğmuş, yada zengin olmuş kişilerden de kanaat önderi çıkarılması Akparti geleneğidir. Neticede para kazanmayı bilen bir adam diğer herşeyi niye bilmesin ki diye düşünülür.
Bu cafcaflı tanıma birebir uygun olan bir kanaat önderlerinden biriyle, yaklaşık 8-10 yıl önce Adliyenin avukatlar odasında yaptığımız bir sohbeti aktarmanın, meramımı daha iyi anlatacağını düşünüyorum. Cesur memleketimin cesur kanaat önderi hem yaşlı hem ak sakallı, hem de sarıklıydı. Bunların üzerine bir de Şeyhti. Bizi feyizlendirmeye çalıştıkça düşüncelerindeki sığlık rahatsız edici biçimde ortaya dökülüyordu. Adam bilmediğini bilmediği için her konuda ahkam kesmeye devam ediyordu. Meslektaşlarımdan biri şeyhe hayli gaz veren bir girizgahtan sonra beklediğimiz bombayı kucağına bıraktı. “Efendi, Peygamberimizin mezhebi neydi?” diye sordu. Bir an bile duraksamadan büyük bir özgüvenle cevap verdi adam. “Peygamber efendimiz Şafi mezhebindendir” dedi. Gülmemek için kendisini güçlükle zapteden meslektaşım ikinci füzeyi gönderdi. “Peki siz hangi mezheptesiniz?” Şeyh azarlar gibi cevap verdi “Avkat avkat ben peygamber efendimiz şafiydi diyorum sen bana mezhebimi soruyorsun. Elbetteki ben de şafiyim” Mesela AKParti Bingöl’de ne zaman kanaat önderlerini toplasa sofranın en başında oturanlardan biri bu adamdır. Elbette bu örnek herkes için geçerli kabul edilemez. Ama bu vasatlığın dışında kalanların sayısı, kanaat önderlerine verilen herhangi bir iftar proğramına katılan sözde kanaat önderlerinin %10’u bile değildir.
İktidarın Pensilvanya kaçağını da bir zamanlar “kanaat önderi” ilan etmiş olması nedeniyle ülkedeki diğer cemaat ve tarikat organizasyonları artık kanaat önderleri kümesinde yer alamıyorlar. Zaten hali hazırda mevcut tarikat ve cemaatler siyasetin arka bahçesi olarak şekillendiği için kanaat önderi olarak lanse edilmelerine de ihtiyaç duyulmuyor. Öte yandan bu cemaat tarikat mevzuları o denli kirlendi ki artık kanaat önderi kavramı daha albenili ve daha çok işe yarar gibi durduğu için kavram daha uzun süre tedavülde kalacak gibi görünüyor.
Naçizane;
Ne idüğü belirsiz adamların zihninde oluşan ısmarlama kanaatlerin bizim zihnimizde yer bulması ayıbından kendimizi koruyamazsak ne idüğü belirsiz kanaatlerimiz olacağını unutmamak gerekir diyor, OHAL koşullarında olsa da seçimden demokrasi, hak, hukuk, adalet, hürriyet ve hoşgörü çıkmasını yürekten diliyorum.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.